دفتر 2: بلوار پژوهش جاده صومعه رو به روی خوابگاه دانشگاه آزاد مرکز رشد و فناوری نیشابور ساختمان نو آوری اتاق 201
ترکیبی بی نظیر از مهندسی و طراحی و تولید
مهندسی رویای شما با ما
دنیای خود را با چترا کنترل کنید
فلسفه ما مبتنی بر یک رویکرد مفهومی است که از چشم انداز و طراحی الهام گرفته شده است

تجهیزات ، مهندسی ، برنامه ریزی و نوآوری

برای بیش از 6سال ، گروه چترا یکی از بهترین شهرت ها را در سراسرایران برای خدمات مهندسی کسب کرده است که به چشم انداز مشتری می رسد

کار آموزان

+

دفاتر فعال

+

پروژه ها

+

پروژه های جاری

+

ما همیشه نتایج استثنایی و پایداری را برای مشتریان خود ارائه می دهیم

نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد