دنیاتو با چترا کنترل کن...

ما یک شرکت پیشرو هستیم که به مشتریان در سراسر ایران عزیز خدمات ارائه می دهیم

تجربه ما همراه با تعهد ما به ارائه خدمات برجسته به مشتری و پروژه های با کیفیت ، به چترا کمک کرده است تا در ساخت و طراحی مدارات هوشمند پیشرو باشد

آپارتمان های سرنیتی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

خانه چشم انداز

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

خانه جدید ساخت خانواده

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

آپارتمانهای خصوصی و اجتماعی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

چترا با استفاده از نیروی جوان متخصص در حوزه برق و الکترونیک قدم در حوزه هوشمندسازی و بومی سازی برداشته است.

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل ساختمان های مهندسی و سازه های تولیدی است